Wie vanaf 1 januari 2023 een woning koopt met een EPC-waarde E of F zal die verplicht moeten renoveren.

Eind 2021 kondigde de Vlaamse Regering het Klimaatakkoord af: een set maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot tegen 2030 met zo’n 40% zouden kunnen reduceren.

Cruciaal daarbij is ook de woningmarkt. In Vlaanderen zijn namelijk zowat 70% van de huizen gebouwd vóór 1981. En de EPC-waarde van die woningen laat vaak te wensen over. Daar wil de overheid nu iets aan doen.

Wat houdt de renovatieplicht in?

Concreet betekent dit dat panden met een EPC-label E of F binnen de vijf jaar na notariële overdracht energetisch gerenoveerd moeten worden.

De nieuwe maatregel geldt zowel voor huizen als appartementen, ook als je slechts één wooneenheid aankoopt. Enkel bij bepaalde overdrachten – zoals bijvoorbeeld een erfenis – word je vrijgesteld van deze plicht.

Zodra je de verplichte renovaties hebt laten uitvoeren, moet je een nieuw energieprestatiecertificaat of EPC aanvragen. Om te slagen, voldoet je gerenoveerde woning minstens aan een EPC-waarde D.

Probeer je de renovatieplicht te ontlopen of lukt het niet om energetisch te renoveren binnen de vijf jaar? Dan riskeer je een fikse boete die kan oplopen tot maar liefst 200.000 euro. Bovendien wordt er een nieuwe termijn vastgelegd om de nodige werken uit te voeren.

Tot slot is deze opwaardering van een E of F-label naar D slechts een eerste stap. Tegen 2028 wordt een EPC-waarde C de nieuwe norm; om zo fasegewijs tegen 2050 voor zowel huizen als appartement een A-label te bereiken.

Hoe weet je of een woning energieverslindend is?

Eenvoudig! Sinds 1 januari 2022 zijn verkopers verplicht om de vernieuwde versie van het EPC-attest voor te leggen. Daarop staan …

  • Een getal tussen 0 en 700: hoe lager, hoe energiezuiniger het pand
  • Een letter tussen A+ (héél energiezuinig) tot F (energieverslindend)
  • Aanbevelingen en tips om je woning energiezuiniger te maken

Hoewel je de EPC-waarde van je eigen woning gemakkelijk online kan opzoeken, moet een officieel attest nog steeds opgesteld worden door een energiedeskundige. Vastgoed De Rouck brengt graag je EPC-attest voor je in orde.

Geen reactie mogelijk

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.