Vanaf 23 november 2022 voert Vlaanderen een verplicht asbestattest in. In een eerste fase heeft dit attest enkel betrekking op de verkoop van een gebouw(deel). Tegen ten laatste 1 januari 2032 wordt het verplicht voor elke vastgoedeigenaar.

Asbest is een verzamelnaam die verwijst naar een groep van zes natuurlijke mineralen. Leuk weetje: de naam komt van het Griekse woord ‘asbestos’ – wat onverwoestbaar betekent. Dat hint meteen naar een van de belangrijkste verklaringen waarom asbest zo populair was als bouwmateriaal. Want die minuscule vezeltjes maken materiaal extra sterk, brandwerend én ze werken bovendien ook nog eens isolerend.

Concreet wordt er een onderscheid gemaakt tussen vast en los asbest. In het eerste geval zitten de vezels verwerkt in een ander materiaal – denk bijvoorbeeld aan golfplaten –, in het tweede geval werd een losser bindmiddel gebruikt. Klassieke voorbeelden verwijzen onder meer naar oude linoleumbedekking of plaasterisolatie rond de centrale verwarming.

Maar asbest heeft ook een hele donkere schaduwzijde. Want het (langdurig) inademen van diezelfde vezeltjes veroorzaakt agressieve asbestziektes en -kankers.

Wanneer is het asbestattest verplicht?

En zo snap je ook meteen waarom België al enkele decennia asbest verbiedt als bouwmateriaal. Het probleem? Heel wat oude gebouwen, huizen en appartementen bevatten nog steeds asbest – en dat zie je helaas zelden tot nooit met het blote oog. Ook de kleur van bijvoorbeeld de leien op je dak geeft geen indicatie of er nu wel of geen asbest in verwerkt werd.

Daarom voert Vlaanderen het asbestattest in: een nieuwe maatregel die moet helpen om onze regio tegen 2040 asbestveilig te maken. Wanneer dit attest verplicht is, hangt af van de vraag of het je eigen woning betreft, dan wel vastgoed dat je wil verkopen of verhuren. Sowieso geldt dat deze maatregel enkel betrekking heeft op panden die minstens 20mgroot zijn en gebouwd werden vóór 2001. Twijfel je over het bouwjaar? Hiervoor baseert men zich doorgaans op het referentiejaar dat vermeld staat bij de kadastrale legger.

  • Verkoop je een gebouw(deel)? Dan moet je vanaf 23 november 2022 verplicht een asbestattest voorleggen bij het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst. De informatie van het attest wordt met andere woorden niét opgenomen in bijvoorbeeld advertenties om jouw pand te promoten.
  • Daarnaast moet je vanaf 1 mei 2025 bij de verkoop van appartementen in een appartementsblok of -gebouw twee asbestattesten voorleggen: eentje voor de wooneenheid en eentje voor de gemeenschappelijke delen.
  • Verhuur je vastgoed? Dan hoef je voorlopig geen asbestattest te hebben.
  • Hou er tot slot rekening mee dat tegen ten laatste 1 januari 2032 elke vastgoedeigenaar over een dergelijk attest zal moeten beschikken.

Handig om weten: als erkend BIV-makelaar heeft Vastgoedkantoor De Rouck toegang tot de officiële OVAM-databank inzage asbestinventarisatie. Zo kunnen wij meteen nagaan of er al een geldig asbestattest beschikbaar is voor jouw pand. Wil je echt zeker zijn dat je juridisch volledig in orde bent bij de verkoop, aankoop of verhuur van vastgoed? Neem vrijblijvend contact op.

Hoe laat je een asbestattest opstellen?

De Vlaamse Regering voorziet een standaard geldigheidsduur van 10 jaar. Zodra de expert een asbesthoudend materiaal met hoog risico vindt, wordt deze ingekort tot 5 jaar. Laat je een nieuw attest opstellen, dan vervalt het oudere automatisch.

Daarnaast ben je verplicht om zo’n asbestcertificaat op te laten stellen door een gecertificeerde asbestdeskundige naar keuze als Vastgoed De Rouck.

Tijdens een plaatsbezoek zullen we onder meer asbesthoudende materialen identificeren, een risico-evaluatie uitvoeren en concreet advies geven voor dringende problemen. Vervolgens zullen we alle gegevens invoeren in de passende OVAM-databank en het attest officieel voor jou aanvragen. Zodra dat beschikbaar is, wordt het asbestattest tot bij jou gebracht.

En de prijs? Hoeveel deze procedure kost, hangt af van onder meer de grootte van je pand en het aantal analyses die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast rekent de OVAM per aflevering van het asbestattest een vlakke prijs aan van 50 euro per exemplaar.

Geen reactie mogelijk

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.