Bronnen

Het hier beschreven protocol is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, de generieke gids om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan (zie de website van FOD Waso) en de sectorgids voor de vastgoedsector, raadpleegbaar op de website van de FOD Economie.

Stricte toepassing van de basisregels

 • Respecteer de hygieneregels
 • Doe je activiteiten liefst buiten
 • Denk aan de kwetsbaren onder ons
 • Houd afstand: meer dan 1,5 meter
 • Beperk je nauwe contacten

Preventief informeren

Wij informeren preventief bezoekers en bewoners in verband met de geldende voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het plaatsbezoek.

Voorbereiden van het bezoek

Om contacten zoveel mogelijk te beperken stellen wij voorafgaand aan een bezoek de beschikbare informatie van het pand via digitale weg aan te bieden.

Mondmaskerplicht

Zorg ervoor dat u steeds een mondmasker draagt op de aanbevolen wijze.

Ventilatie en verluchting

Wij vragen de eigenaar om voor een goede verluchint van alle ruimtes te zorgen door het openen van ramen en/of deuren.

Corona-coördinator

Onze corona-coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften.

Beschermmiddelen

We zorgen steeds voor handgel.

Regels voor bezoeken aan panden

 • Alle bezoeken gebeuren op afspraak
 • Bij een bezoek mogen naast de adviseur maximaal 2 andere personen aanwezig zijn
 • Bezoeken worden zo ingepland dat bezoekeers elkaar niet ter plaatse kruisen
 • De veiligheidsvoorschriften worden ter plaatse nogmaals overlopen
 • Draag steeds een mondmasker
 • Er worden zo min mogelijk documenten ter plaatse overhandigd: alle informatie wordt bij voorkeur digitaal doorgestuurd

Wanneer regels niet nageleefd worden

Het bezoek wordt afgebroken wanneer de regels niet gevolgd worden.

Contact tracing

Wij houden uw gegevens bij zodat contact tracing vlot kan verlopen.

Regels voor kandidaatkopers en -huurders

 • Respecteer steeds de social distancing regels
 • Geen handen schudden en geen geknuffel
 • De duurtijd van een afspraak wordt steeds beperkt
 • Alleen bezoeken na afspraak
 • Maximaal 2 personen aanwezig

Regels voor bewoners

 • Respecteer steeds de social distancing regels
 • Geen handen schudden een geen geknuffel
 • Annuleer de afspraak indien iemand uit je omgeving symptomen vertoont
 • Verlucht en ventileer de woning
 • Je mag niet aanwezig zijn tijdens de bezoeken